Palvelut ja tuotteet

Uusien ja olemassaolevien turvajärjestelmien asennus, käyttöönotto ja koulutus, myynti, suunnittelu, vuosihuolto, viankorjaukset ja ylläpito.

Paloilmoitinjärjestelmät

Paloilmoitinjärjestelmät ovat erikoisosaamistamme: paloilmoitinjärjestelmien suunnittelu, asennus ja käyttöönotto, vuosihuolto ja vian korjaukset sekä jo olemassa olevien paloilmoitinjärjestelmien uusiminen.

Rikosilmoitinjärjestelmät

Tarjoamme tehokkaat rikosilmoitinjärjestelmät, joiden avulla voidaan huolehtia kiinteistön henkilöstön ja omaisuuden turvallisuudesta kellon ympäri.​

Kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmät

Tarjoamme kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmät, joiden avulla kiinteistön henkilöliikennettä ​voi seurata ja ohjata tehokkaasti ja turvallisesti.​

Valvontakamerajärjestelmät

Hoidamme kiinteistöjen valvontakamerajärjestelmien laitteet ja asennukset, käyttöönoton sekä korjaus- ja saneeraustyöt. Kameravalvonnalla parannetaan jokaisen kiinteistön tiloissa olevien henkilöiden turvallisuutta. 

Turvavalaistus

Asennamme uudet ja modernisoimme vanhat poistumisvalaistus-ja poistumisreittivalaistusjärjestelmät sekä hoidamme niiden huollot ja viankorjaukset. 

Henkilöturvajärjestelmät

Räätälöimme henkilöturvajärjestelmän aina asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti, langattomana, langallisena tai niiden yhdistelmänä. Henkilöturvajärjestelmän avulla voi uhkatilanteissa hälyttää apua nopeasti ja huomaamattomasti.​

Ovipuhelinjärjestelmät

Toteutamme ovipuhelinjärjestelmien suunnittelun, asennuksen, käyttökoulutuksen sekä huollon ja ylläpidon.

Piirustustekniset palvelut

Turvajärjestelykartat, paikantamiskaaviot ja kohdekorttipiirustukset, savunpoiston järjestely- ja laukaisukaaviot – tarvittavat päivitykset näihin muutos- tai laajennustilanteissa.