Piirustustekniset palvelut

Tekniset piirustukset ja kaaviot

  • Turvajärjestelykartat
  • Paikantamiskaaviot ja kohdekorttipiirustukset
  • Savunpoiston järjestely- ja laukaisukaaviot
  • Tarvittavat päivitykset näihin muutos- tai laajennustilanteissa

Turvajärjestelykartat osana kiinteistön turvallisuutta

Viranomainen edellyttää kiinteistöille tiettyjä toimenpiteitä turvallisuuden ylläpitoa ja mahdollisia onnettomuustilanteita varten: selkeät turvajärjestelykartat tukevat olennaisesti kiinteistön turvajärjestelyjä. Laadimme kartat, joissa esitetään mm. kiinteistön alkusammutuskaluston sijoitus, poistumistiet ja muut tarvittavat turvajärjestelyt. Dokumentti luodaan cad- tai skannatuille piirustusalustoille.

Paikantamiskaaviot ja kohdekorttipiirustukset ovat viranomaisen edellyttämiä

Pelastusviranomaiset edellyttävät, että paloilmoitinlaitteella tai automaattisella sammutuslaitteistolla varustetuissa kohteissa on kohdekortti sekä kohdekorttiasemapiirustus. Onnettomuustilanteessa ensisijaisesti paikantamiskaavioita tarvitsevat pelastajat: palopaikka tulee voida paikallistaa ilmoitinkeskuksella olevien paikantamiskaavioiden avulla. Päivitämme paloilmoitinlaitteen paikantamiskaaviot, mm. kiinteistöjen muutos- tai laajennustilanteissa.

Savunpoiston laukaisukaaviot apuna onnettomuustilanteessa

Onnettomuustilanteessa pelastusviranomainen käyttää ilman jäähdyttämiseen ja savutuuletukseen kiinteistön savunpoistolaitteita. On hyvin tärkeää, että kaaviot ovat selkeät ja ajan tasalla.​